4. bekkur

Eftirfarandi kannanir og próf eru hugsuð til leiðsagnar. 
Sérkennarar skólans og umsjónarkennarar koma sér saman um hvaða kannanir og próf eru lögð fyrir nemendur og hvenær.

LH 60 endurtekið í nóvember fyrir þau börn sem eru með C, D, E eða F og nýja nemendur.
LH 40 lagt fyrir alla að vori. Niðurstöðum skilað til foreldra að vori.
Lestrar- og málþroskapróf sem sérkennarar leggja fyrir skv. beiðni bekkjarkennara
Aston Index stafsetning lögð fyrir 4. bekk fyrir foreldradag að hausti fyrir foreldradag og að vori Aston Index fyrir 5. bekk.
Talnalykill, staðlað próf í stærðfræði. Hóppróf lagt fyrir alla á haustönn og síðan einstaklingspróf fyrir þá nemendur sem koma illa út úr hópprófi.
Viðhorfskannanir, svo sem tengslakannanir, Ég og skólinn eða eineltiskönnun fari fram í jan. fyrir foreldradag.
Viðhorfskannanir, svo sem tengslakannanir, Ég og skólinn eða eineltiskönnun fari fram í jan. fyrir foreldradag.Kynna verður foreldrum/forráðamönnum fyrirlögn skimana og leita leyfis þeirra vegna fyrirlögn greinandi prófa. Niðurstöður úr prófunum ber að kynna foreldrum með bréfi eða á fundi.