Sjálfsmat – innra mat

Innra mat grunnskóla er lögbundið skv. lögum frá Alþingi nr. 91/2008 .

Tilgangur með matinu er að auka skilvirkni í umbótastarfi skólans. Matið er altækt þar sem öll helstu svið skólans eru metin og árangursmiðað þar sem upplýsingar og niðurstöður eru nýttar til að endurskipuleggja