Heilsueflandi grunnskólar

Hausið 2013 var ákveðið að taka formlega þátt í verkefni Lýðheilsustöðvar Heilsueflandi grunnskólar.  Á næstu misserum verður unnið markvisst að setja heildræna stefnu um heilsueflandi skólastarfi í Smáraskóla.  Sett er upp tímasett aðgerðaráætlun og í skólanámskrá verður tekið mið af stefnunni.  Mikilvægt að víðtækt samráð sé haft við alla hagsmunahópa skólasamfélagsins við mótun stefnunnar.  Meginatriði heilsueflandi skóla eru:

–  Stuðlar að góðri heilsu og líðan nemenda og starfsfólks.
–  Bætir námsárangur nemenda.
–  Heldur á lofti félagslegu réttlæti og jafnréttissjónarmiðum.
–  Sér til þess að skólaumhverfið sé öruggt og hlúi að nemendum.
–  Eflir nemendur í námi og félagslífi og lætur þá vera virka þátttakendur í hvorutveggja.
–  Tengir saman heilsu– og menntamál.
–  Tekur á heilsu og vellíðan alls starfsfólks skólans.
–  Vinnur með foreldrum og sveitarstjórn.
–  Fléttar heilsumálin saman við daglegt skólalíf, námskrá og árangursmat.
–  Setur sér raunhæf markmið sem byggjast á nákvæmum upplýsingum og traustum vísindalegum gögnum.
–  Leitast við að gera æ betur með því að fylgjast sífellt með og meta stöðuna.

Sérstök áhersla er á að vinna með átta þætti skólastarfsins, þ.e. nemendur, mataræði/tannheilsu, heimili, geðrækt, nærsamfélag, hreyfingu/öryggi, lífsstíl og starfsfólk.
Skipað var heilsueflingarteymi til að stýra þessari vinnu hér í skólanum og er formaður þess Símon Geir Þorsteinsson íþróttafræðingur og íþróttakennari við skólann.

Nánari upplýsingar um verkefnið.

Vefur Lýðheilsustöðvar