3. bekkur

Eftirfarandi kannanir og próf eru hugsuð til leiðsagnar. 
Sérkennarar skólans og umsjónarkennarar koma sér saman um hvaða kannanir og próf eru lögð fyrir nemendur og hvenær.

Aston Index, stafsetning fyrir 3. bekk, lagt fyrir að hausti. Að vori lagt fyrir Aston Index fyrir 4. bekk.
Eldri samræmd próf í íslensku og stærðfræði. Lögð fyrir að vori.
LH 60. Hóppróf. Lagt fyrir alla að vori.
Lestrar- og málþroskapróf TOLD einstaklingspróf. Skimunarpróf. Nemendur sem fá 4,0 eða minna veitt sérkennsla.
Talnalykill, staðlað próf í stærðfræði. Hóppróf, lagt fyrir alla á haustönn og síðan einstaklingspróf fyrir þá nemendur sem koma illa út úr hópprófi.
Samskiptakannanir. Ég og skólinn eða eineltiskönnun, eftir þörfum.
Viðhorfskannanir, svo sem tengslakannanir, Ég og skólinn eða eineltiskönnun fari fram í jan. fyrir foreldradag.Kynna verður foreldrum/forráðamönnum fyrirlögn skimana og leita leyfis þeirra vegna fyrirlögn greinandi prófa. Niðurstöður úr prófunum ber að kynna foreldrum með bréfi eða á fundi.