Áfallaáætlun

Áfallaráð Smáraskóla

Í áfallaráði eiga sæti:

Börkur Vígþórsson, skólastjóri
Aðalheiður Ævarsdóttir, aðstoðarskólastjóri
Skólahjúkrunarfræðingur
Kolbrún Hanna Jónasdóttir, náms- og starfsráðgjafi
Atli Viðar Bragason, sálfræðingur

Skólastjóri kallar saman áfallaráð og stýrir vinnu þess.

Önnur símanúmer:
• Áfallahjálp Lsp: 5431000, slysadeild: 5432000.
• Barna og unglingageðdeild Lsp.: 5431000.
• Unglingamóttaka heilsugæslunnar, Hamraborg: 5940500/5940400.
• Heilsugæslan í Kópavogi, Hvammi: 5940400/5940500.
• Lögreglan í Kópavogi: 5603050.

Sjá áfallastefna Smáraskóla